BIG a BIG

W czasach wciąż rosnącego zadłużenia społeczeństwa będącego rezultatem ciągnącego się od lat kryzysu gospodarczego coraz częściej stykamy się z instytucjami BIG i BIK, których działania a także uprawnienia różnią się od siebie, a które stale są ze sobą mylone. Continue reading

Advertisements

Usuwanie danych z listy dłużników

Ze względu na to, że z każdym dniem zwiększa się zadłużenie dzisiejszego społeczeństwa coraz więcej podmiotów prawnych korzysta z zasobów jakie udostępniają świadczące usługi na terenie naszego kraju biura informacji gospodarczej. Rejestr dłużników służy nie jedynie do rzetelnej weryfikacji wiarygodności finansowej przedsiębiorcy czy konsumenta ale coraz częściej wykorzystywany jest jako bardzo efektywna forma wyegzekwowania niezapłaconych należności. Continue reading

Sprawdź kontrahenta zanim podpiszesz z nim umowę

Nieuczciwość przedsiębiorstw z jaką można spotkać się w ostatnich latach nie sprzyja zaufaniu podczas zawierania wszelkiego rodzaju umów. Kryzys gospodarczy jaki bezpośrednio dotyka dzisiejsze społeczeństwo doprowadził do zadłużenia wielu przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni i podjęcie z nimi współpracy może grozić wieloma problemami zarówno od strony o charakterze finansowym jak i wywiązania się z wykonania zleconej usługi. Continue reading

Lista dłużników – sprawdz

Biuro Informacji Kredytowej rozpoczęło swoją działalność pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku z inicjatywy Związku Banków Polskich. Jego priorytetowym zadaniem było zgromadzenie i zaktualizowanie informacji na temat zaczerpniętych przez klientów banków, które świadczą swoje usługi na terytorium naszego kraju kredytów a także terminowości ich spłaty.

Continue reading

Big rejestrem dłużników

Już od kilku lat zarówno konsumentów jaki i przedsiębiorców ochraniają przed nieuczciwymi dłużnikami informacje jakie może udostępnić Biuro Informacji Gospodarczej. Rejestr, jaki udostępnia biuro uzupełniany jest wciąż przez pozycje osób zadłużonych, które wpisywane są przez firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie zawartych i niesfinalizowanych w terminie umów a także uprawomocnionych wyroków sądu z umieszczoną klauzulą stanowiącą tytuł wykonawczy.

Continue reading